สต็อกของฟอร์ดสามารถขยับขึ้นได้ดีเมื่อประมาณการกำไรปีน

หุ้นของฟอร์ดสามารถขยับขึ้นได้ดี อาจเพิ่มขึ้นอีก 50% โดยใช้ประมาณการความน่าจะเป็นของเงินปันผลที่คืนตัวและแผนสำหรับ EVs

EV Maker Canoo ยังคงมีมูลค่ามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในขณะนี้ที่การควบรวมกิจการปิด

หลังจากดูตัวเลขของผู้ผลิต EV Canoo แล้ว เราเห็นข้อดีที่สำคัญในหุ้น GOEV Comps มีตั้งแต่ Tesla ถึง Netflix ในเรื่องนี้